2008

Z činnosti mladých hasičů

 

Obnovení činnosti mladých hasičů v naší obci nastal 31.3.2008, kdy poslední zmínka o činnosti

 

mladeže v požární ochraně se datuje roku 1985 .

 

U zrodu nápadu stál starosta místních dobrovolných hasičů pan František Nejezchleb a jeho syn Martin Nejezchleb( velitel tamnní zásahové jednotky) a manželka( matka ) paní Jaroslava Nejezchlebová, která zároveň pracuje jako zdravotníce.Tito lidé, kterým není jedno,co dělá ostrovská mladež,oslovili další občany, kteří by se podělili o práci s mládeží jako vedoucí a to Romana Kučerová, Jarmila Krbečková, Marek Sedlák, Lukáš Piňos, Jiří Vymazal.

 


Na první schůzce, která proběhla v klubovně místních dobrovolných hasičů se zúčastnilo 20 dětí. Po krátké schůzce rodičů, kde se upřesnily některé organizační záležitosti se tzv. Kroužek mohl rozjet na plné obrátky. Rodiče nám pořídili naše stejnokroje, se kterými jezdíme na soutěže. Některé děti neměly vůbec ani páru o tom, co hasičina všechno obnáší, ale daly se do toho s velkou vervou, pečlivostí a pílí. Jako každé dítě jsme chteli soutěžit a závodit ( prostě mít nějaké soupeře), tak nás vedoucí přihlásili do několika soutěží, jak na okrskové tak okresní úrovni.


  

 

 

Vedoucí nás rozdělili na jednotlivé posty co se týče požárního útoku a začali jsme trénovat( někdy to šlo, někdy ne).

 

Zvolili jsme si svůj výbor

 


Dne 8.5.2008 jsme pořádali Lampionový průvod, kterého jsme se zúčastnili v plné parádě a poprvé v nových oblecích. Účast byla hojná.

 

 

Na první závody jsme jeli 10.5.2008 do Lipovce, kde slavili 115. výročí založení sboru DH a zároveň to byla okrsková soutěž, kde jsme závodili 2 družstva starších a 1 mladších žáků v požárním útoku a

Domácí štafeta ''.Více foto

 
 

 

 

Umístění

 

Starší žáci Mladší žáci

 

 1.Lipovec                                               1.Senetářov

 

 

 2.Senetářov                                           2. Ostrov

 

 3. Ostrov A

 4.Ostrov B

Netrénovali jsme jenom požární útok, ale i další disciplíny na soutěž s názvem PLAMEN, který je na okresní úrovni a to byla velká výzva pro nás všechny. Trénovaly se uzly, hasičské nářadí, překážky a štafety.


 


26.5. 2008 ve Vavřinci nastal náš okamžik se předvést, co vše jsme se naučili za tak krátkou dobu. Konalo se tam jarní kolo hry PLAMEN ( požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4x60 a štafeta 4x100 m). Umístění našeho sboru bylo dobré, nebyli jsme na posledním místě. Soutěžili jen starší žáci. Zúčastnilo se tam asi 32 sborů z celého okresu.Více foto


 

 

 

 

Po soutěži probíhala příprava na blížící se 120. výročí založení sboru.Fotografie ze 120. výročí založení sboruNámětové cvičení ku příležitosti 120. výročí ... Na schůzkách jsme se podíleli na přípravě upomínkových předmětů. Samozřejmě jsme trénovali také požární utok abychom doma vyhráli.Více foto31.5.2008 sobota byla určená k exkurzi do Brna na profesionální hasičskou stanici na ulici Lidická. Prohlédli jsme si techniku, výstroj, některé věci jsme si osahali a vyskoušeli. Byl to dobrý výlet.Více foto
Další výzva pro nás byla okrsková soutěž s názvem Kojálová liga. Tahle soutěž je zaměřena na požární útok.

Termíny pro rok 2008

26.7. Kulířov

9.8. Ostrov u Macochy

31.8. Roztání

20.9. Lipovec


Kulířov:

Ve dne 26.7.2008 jsme v 11 hodin vyjelyina závody do Kulířova, kde probíhalo 1. kolo Kojálové ligy tj. Soutěž v požárním útoku. Zúčastnilo se 1 družstvo starších žáků, umístili se na 3. místě ze 3 zúčastněných. Mladší žáci také soutěžili, ze 4 družstev skončili jako druzí.Více foto

Ostrov:

V sobotu 9. 8. 2008 se uskutečnilo v Ostrově další kolo takzvané Kojálové ligy. Jedná se o závody v požárním sportu – v požárním útoku. Zúčastnilo se pět družstev mužů, jedno družstvo žen a osm družstev dětských.

Děti získaly první a druhé místo, muži třetí. Výsledky z jednotlivých kol se započítávají do celkového počtu o putovní pohár.Více foto

 


Rostání:

Kojálová liga pokračovala dalšími soutěžemi, a to v Rozstání (30. 8. 2008) kde se za Ostrov zúčastnilo jedno družstvo mužů a dvě družstva dětí. Muži skončili na 3. místě, starší žáci také na 3. místě a mladší žáci na 2. místě.Více foto

Lipovec:

Závody v Lipovci se po několika posunutých termínech měly uskutečnit 20.9.2008, pro nepřízeň počasí byli zrušeny.Mezi těmito závody jsme prožili spoustu legrace a nezapomenutelných zážitků. Ty ,co stojí za zmínku, je letní tábor ve dnech 21. 8. - 24. 8. 2008 v Ostrožské Nové Vsi, kde jsme bydleli v kempu pod stany, na jídlo jsme chodili do nedaleké restaurace. Navštívili jsme nějaké památky a významná místa v blizkém okolí. Všem se nám tam líbilo.Více foto


Po návratu z tábora žádná pohoda a užívání si prazdnin ale pravidelné treninky na další kola Kojalové ligy.

Závěrečné vyhodnocení celé kojálové ligy proběhlo v Rozstání se zábavou, kde hrála živá hudba.Více foto

 

Během volných chvil jsme začali také trénovat na podzimní kolo hry PLAMEN.(to obnáší střelba ze vzduchovky, hasící přístroje, nařadí, uzly, zdravovědu, šplh po laně vodorovně a dobrý běh).

 

 

 

 

4.10.2008 jsme si tenhle závod zkusili na naší půdě, kde vedoucí připravili odpovídající trať. Po dokončení závodu proběhl nácvik štafety dvojic a na závěr jsme měli oheň s opékáním buřtů.Takové zakončení závodní sezony.Více foto


 

 

Závod na ostro proběhl 18.10.2008v Rajci Jestřebí 

Tak definitivně skončila sezona!!!Scházet jsme se ovšem nepřestali, protože máme naši skromnou klubovnu ovšem plně vybavenou v rámci možností.Požární sport je také o financích a těch není bohužel nikdy dost, tak jsme přidali ruku k dílu a zapojili se do sběru papíru a bukvic, dokonce vedoucí sehnali brigádu v lese, účast na všech akcích byla překvapivě hojná a nálada byla výborná i sranda byla. Více foto
 


Nejenom prací, ale i aktivním odpočinkem nabíráme nové síly. Chodíme na hřiště a budeme chodit do tělocvičny.


 

Podzim byl čas věnovat se trochu přírodě, tak jsme vyrábělyibudky pro ptáky a krmítka.


Nastal předvánoční čas tak vyrábíme různé ozdoby na náš vanoční stromeček( ozdoby z papíru, pečení perníků, lepení řetězu, …..........)Více foto.30.11.2008 jsme zavítali na bowling do Blanska, kde jsme měli celou halu pro sebe a mohli se dostatečně vybouřit.Více foto

 

Výťez naházel 154 bodů

Navštěvnost přes letní období byla pochopitelně větší než v podzimním období a začíná se formovat, někdo odchází a další příchází.


 

 V prosinci jsme se domluvili, že pár nás bude chodit na Mikuláše. Akce proběhla dobře, i když jsme  neprošli celý městys, protože je velky.Více foto

 

 

 

20.12.2008 byl pro nás velkým dnem. Naše první valná hromada, kde jsme si zhodnotili celý uplynulý rok. Jak se nám podařil a co ne. Zúčastnilo se nás 21 dětí + vedoucí + pozvaní hosté. Občerstvení bylo bohaté i stromeček byl. Odcházeli jsme každý domů s dárkem. Byl to příjemně prožitý podvečer.Více foto

  

 

 

 

 

 

Tímto dnem skončil pro mladé hasiče rok 2008. Budou malé prázdniny. 

ČINNOST MUŽŮ V ROCE 2008

Sport

V novém roce se sportovní družstvo zúčastnilo mnoha závodů v požárním útoku. Sezónu jsme zahájili jako tradičně okrskovou soutěží v Lipovci, kde jsme se umístili na krásné třetí příčce, už za podpory mladých hasičů.Foto

U příležitosti 120. výročí založení sboru jsme pořádali závody v požárním útoku, kde jsme odzkoušeli novou sportovní mašinu. Ukázalo se, že sladění družstva s novou technikou nebude tak jednoduché.Foto

 

Družstvo nehodilo vše za hlavu a pokračovalo v dalším klání, na Kojálově lize. V jednotlivých soutěžích kojílové ligy jsme se umístili na 2, 2, 3 a 4 místě.

(Fotografie ze všech kol Kojálové ligy jsou v galerii) Jak už je tradicí nechybí naše účast na nočních závodech v Dobromilicích a na memorialu ve Vrchoslavicích.

 

 

 

 

Takě jsme se zapojili do Velké ceny Blanenska(VCB)a to v Šošůvce a Senetářově.Foto Šošůvka

 

Jelikož VCB zahrnuje spoustu závodů, tak jsme na tom nebyli v celkovém hodnoceni zas tak špatně.


Zásahová jednotka

Co se týká zásahové jednotky, tak ta měla za letošní rok pouze 2 výjezdy a 1 námětové cvičeni a 1 prověřovací cvičení. Oba výjezdy byly plané, takže k zásahu vlastně nedošlo.

 

Námětové cvičení se uskutečnilo v rámci okrsku ku příležitosti založení sboru v Ostrově u Macochy, které bylo směřováno k nácviku souhry všech sborů, při dálkovém vedení vody z místního rybníka do areálu JZD.Foto

 

 

Prověřovací cvičení mělo prověřit vybavení a připravenost jednotky pro zásah na hoříci objekt. Podle hodnocení všech zúčastněných osob připravenost jednotky byla uspokojivá, ale ukázaly se nedostatky ve vybavenosti.

 

Někteří členové jednotky se také podíleli na údržbě techniky.

Plán taktického cvičení(ku příležitosti 120. let založení sboru)
 
 
 
 
 
 

 

SITUACE

PŘEDPOKLÁDANÁ ČINNOST

 

10:00

Vznik události

Požár vznikne na střeše budovy Zemspolu přidružené výroby v Ostrově u Macochy

 

10:06

Zpozorování

Požár zpozoruje vrátný a událost nahlásí na OPS Brno

 

10:07

Ohlášení požáru na OPS Brno

Vrátný který se nachází na vrátnici, ohlásí požár pomocí mobilního telefonu na OPS Brno

 

10:09

Vyhlášení PP

OPS Brno vyhlašuje PP

 

10:14

Výjezd jednotky SDH Jedovnice

SDH Jedovnice vyjíždí s technikou CAS 25 Š 706, CAS 24 L 101,BMW

 

 

10:17

Výjezd jednotek JPO 3 a 4

JPO III. - SDH Senetářov CAS 25 Š 706

PS 12

JPO IV. - SDH Lipovec A 31 PS 12

JPO IV. - SDH Krasová CAS 25 Š 706

PS 12

JPO IV.- SDH Vilémovice PS 12

JPO IV. - SDH Ostrov u Macochy A 30 PS 12

PS 8

 

 

10:20

Příjezd na místo SDH Ostrov u Macochy - průzkum

Příjezd na místo SDH Ostrov u Macochy, velitel provádí průzkum

 

10:21

Výsledek průzkumu

Průzkumem zjištěno že se jedná o požár střechy budovy Zemspolu přidružené výroby v Ostrově u Macochy

 

10:22

Rozkaz velitele SDH Ostrov u Macochy k zahájení zásahu

Napojení jednoduchého vedení B z hydrantového stojanu na hořící střechu a zastavení HUP a vypnutí el. proudu v objektu

 

 

SITUACE

PŘEDPOKLÁDANÁ ČINNOST

10:22

Příjezd na Místo SDH Jedovnice

Na místo se dostavila jednotka SDH Jedovnice, velitel SDH Ostrov u Macochy seznamuje se situací velitele SDH Jedovnice a předává mu velení

10:24

VZ vydává rozkaz pro jednotky SDH,

Nasazení vysokotlakého proudu od L 101 JSDH Jedovnice

VZ vydává rozkaz jednotkám SDH k přesunu k místnímu rybníku

JSDH Jedovnice nasazuje vysokotlaký proud na hašení požáru

10:25

Příjezd SDH Vilémovice

Na místo se dostavila jednotka SDH Vilémovice, VZ vydává rozkaz k dálkovému vedení vody z místního rybníka

10:28

Příjezd SDH Krasová

Na místo se dostavila jednotka SDH Krasová dává rozkaz k dálkovému vedení vody z místního rybníka

10:30

Příjezd SDH Lipovec

Na místo se dostavila jednotka SDH Lipovec, VZ vydává rozkaz k dálkovému vedení vody z místního rybníka

10:35

Příjezd SDH Senetářov

Na místo se dostavila jednotka SDH Senetářov, VZ vydává rozkaz k dálkovému vedení vody z místního rybníka

10:37

CAS 25 JSDH Senetářov

Nasazen v místě požáru na doplňování vody do CAS 24 JSDH Jedovnice

10:55

Zahájeno doplňování vody

Jednotky SDH zahájili doplňování vody z dálkového vedení do CAS 24 L 101

11:00

Provedena lokalizace

VZ hlásí provedení lokalizace

11:03

Pokračování hasebních prací

|Jednotky pokračují v provádění hasebních prací směřujících k likvidaci požáru

11:08

Dokončování hasebních prací

Jednotky dokončují hasební práce

11:10

Provedena likvidace

VZ hlásí provedení likvidace a jednotky se připraví k odjezdu

11:11

Vyhodnocení cvičení

Velitel cvičení provede vyhodnocení cvičení

11:20

Odjezd na základnu

Jednotky odjíždí na své základny